• Blog

    We need more Appies

    Ik wilde een heel stuk typen over Appie Wijma en zijn levensfilosofie maar het artikel hieronder vat het allemaal al heel mooi samen. Bron : Leeuwarder Courant. Eigenaar Appie Wijma…