Blog

1 + 1 = 3

Vandaag is maar weer gebleken dat de rekentoets niet overbodig is. Onze regering en zijn of haar uitvoeringsorganen maken berekeningen die kant nog wal raken.

Neem nou Rijkswaterstaat ….

Rijkswaterstaat is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten. Het werd opgericht in 1848 en is de opvolger van het Bureau voor den Waterstaat, dat sinds 1798 bestond.

Rijkswaterstaat maakte een berekening wat het zou kosten als de bebording vervangen zou worden langs al onze snelwegen. Eerst kwamen ze uit op het bedrag van 7 miljoen. En wat blijkt een aantal weken later : het kost 12 miljoen meer. Want ze waren even vergeten dat dus ook de hectometerpaaltjes vervangen moeten worden. En dat de software moet worden aangepast voor de matrixborden. Dit alles om de bouw weer aan het werk te krijgen. U herinnert zich vast de demonstraties in het land vast wel.

Schadeclaim

De IND maakte een poos geleden bekend dat ze misschien wel 15 miljoen moesten betalen aan asielzoekers die langer dan 6 maanden moeten wachten op uitsluitsel inzake hun asielaanvraag. Wisten jullie dat die schadevergoeding wel op kan lopen tot 15.000 euro ? Nu blijkt dat die 15 miljoen lang niet genoeg is. Het gaat eerder richting de 70 miljoen. Vluchtelingenwerk helpt de mensen met het indienen van de schadeclaim en raad eens wie Vluchtelingenwerk subsidieert ? Juist ; wij door middel van ons belastinggeld.

Ondertussen ….

leven de ouders van de toeslagenaffaire nog steeds op brood en water, is er nog steeds niet duidelijk wanneer het allemaal nou eens echt rechtgetrokken worden, zijn toezeggingen gebakken lucht en is zelfs het toezenden van het dossier een unicum als dat lukt.

Mocht u nog steeds rekenen op een rechtvaardig en eerlijk bestuur in ons land, reken er maar niet meer op. Nederland is geworden wat men helemaal niet wou ; een bananenrepubliek.

Zeg het maar !

%d bloggers liken dit: