Blog

Hierheen leidt de weg …

Persbericht van De Laatste Eer via OPENDE online.

De Laatste Eer

17-09-2020

Nieuws van begrafenisvereniging “De Laatste Eer”te Opende

Door de vele geruchten die in het dorp verspreid worden door mensen die niet gehinderd zijn door feitelijke kennis van zaken, wil het bestuur graag duidelijkheid hierover geven.

Omdat de laatste jaren overledenen vaak thuis worden opgebaard, wordt er van de aula weinig tot geen gebruik gemaakt (2018: 3x, 2019: 4x, dit jaar nog maar 2x). Ook de instanties die gebruik maakten van het gebouw zijn allen afgehaakt, wat betekent dat er weinig inkomsten zijn, terwijl de kosten enorm stijgen. De verliezen bedroegen de afgelopen jaren rond de € 5.000 per jaar. Het gebouw moet zelfs gemoderniseerd worden, wat ook een flinke investering vereist.  Er is tijdens de ledenvergadering van maart 2019 unaniem door de aanwezige leden besloten het gebouw te verkopen.
De verkoopprijs wordt bepaald tegen een marktconforme prijs door een externe makelaar.

Om de diensten van de vereniging blijvend op het hoge niveau te houden, hebben we als bode voortaan Uitvaartzorg Nijboer te Drogeham (telefoonnummer blijft 06-11051004).
Als extra voordeel voor de leden geldt een lagere uitvaartprijs ten opzichte van de oude situatie.
Voor het personeel van de vereniging verandert er helemaal niets, ze blijven in dienst van de vereniging. Dit betreft de dragers, verzorgsters en koffieschenksters.

Omdat mevrouw Ria van der Meer door drukke werkzaamheden is gestopt als bestuurslid, zijn wij tevens naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden om het bestuur weer te completeren.  We zijn op zoek naar een secretaris en een websitebeheerder.
Bij interesse graag melden bij onderstaand bestuur.

Ook zoeken wij een stallingsplek voor de rijdende baar en bedkoeling, dit tegen een jaarlijkse vergoeding. Het liefst in de buurt van de begraafplaats.

Dhr. S. Nieuwman, voorzitter
Dhr. A. Weening, secretaris
Mw. C. Witteveen, penningmeester
Dhr. P. Tjeerdsma, algemeen bestuurslid

Zeg het maar !

%d bloggers liken dit: