Blog

Rob Jetten en de galg

Terwijl Den Haag volstroomt met boze boeren en burgers, er in het hele land demonstraties worden gehouden en het voelt alsof ons land voor grote veranderingen staat en een heel groot deel van de bevolking in opstand komt, vindt dhr Jetten het nodig zijn gal te spuwen over het niveau van sommige uitingen.

Een videofilmpje waarop te zien is dat er achterop een auto een doodskist staat met de naam Jesse erop ontlokt hem de volgende reactie op twitter.

Luguber beeld. Eerst een galg, nu een doodskist. Jullie krijgen alle vrijheid je mening te geven. Maar gun die vrijheid ook een ander. Dus ook Jesse Klaver, Tjeerd de Groot en anderen met fundamenteel andere opvattingen.

Als deze meneer over alles zo goed geïnformeerd is en daarop zijn uitspraken baseert, dan is het meer dan duidelijk dat deze man echt zo dom is als ie eruit ziet en totaal ongeschikt om beslissingen te nemen die ons als bevolking raken.

Meneer Jetten niet alles draait om blaaskaken zoals u in Den Haag. Er bestaat een wereld buiten het Binnenhof. Daar waar mensen moeten struggelen om het hoofd boven water te houden. Misschien heeft het weleens gezien vanuit de lucht als u naar één of ander warm oord vloog met uw man/vriend.

Die galg staat symbool voor de strop om de nek van de boeren (en de burgers) die door elke idiote beslissing van het het kabinet een stukje strakker wordt getrokken. Steeds strakker totdat mensen geen adem kunnen krijgen. Deze strop staat ook voor de boeren die het echt niet meer zagen zitten en besloten uit het leven te stappen. Letterlijk.

Die hun vrouw, kinderen, familie en bedrijf vaarwel zeiden omdat ze geen toekomst meer zagen. Daar staat die strop voor Meneer Jetten. Serieus hoe durf je zo’n uitspraak te doen ? Je snapt het niet en zal het nooit snappen, daar in die bubbel !

Jullie dragen Nederland al jaren ten grave. De oren laten hangen naar Europa, geen respect voor de opvattingen en principes die we al jaren hebben hier. Meningen mogen niet meer gegeven worden als ze niet stroken met de mening van dat kutkabinet. Ik heb werkelijk nog nooit gehoord dat jullie opstonden en zeiden ; nu is het genoeg ! Nederland mag zijn wat het is en we zijn trots op onze inwoners. En dan een dergelijke tweet plaatsen over een doodskist met de naam Jesse erop …. Mijn god kleinzielige benepen kereltje dat je bent ….

Jullie zijn als regering helemaal verantwoordelijk voor deze chaos. Donder gauw een eind op !

Zeg het maar !

%d bloggers liken dit: