featured,  nieuws

Het Buytenhuys !

In de tijd dat de zorg eigenlijk alleen maar negatief in het nieuws komt als de koppen van de kranten mag geloven (hele hoge winstmarges, bestuurders die kapitalen verdienen, ziekenhuizen die failliet gaan ) wordt er in Groningen een prachtig project opgezet.

Aan de Verlengde Hereweg is een pand aangekocht en daar zullen vanaf oktober een aantal dementerende mensen hun intrek nemen. Maandenlang is verbouwd en er is een team samengesteld wat samen ervoor wil gaan zorgen dat mensen zich echt thuis gaan voelen. De Wenakker is de eerste van hopelijk veel nieuwe locaties van Het Buytenhuys waar mensen met dementie straks terecht kunnen.

Op de website is onder andere dit te lezen :

Een thuis voor mensen met dementie 


Comfortabel, gezellig én betaalbaar wonen in een veilig huis waar de mens ertoe doet en waar de omgeving aansluit bij de belevingswereld van mensen met dementie.

Het Buytenhuis is een nieuwe vorm van wonen met zorg voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen maar zich wel ergens thuis willen voelen.

Het Buytenhuis biedt mensen met dementie een écht thuis. Onze eerste locatie ‘De Wenakker’ in Groningen opent in oktober 2019.

Ik ken alleen de verzorging in Bertilla, Drachten. De kamers zijn klein en onpersoonlijk. De werkdruk bij het personeel is gigantisch, regelmatig zijn er gewoon handen te kort en alhoewel de mensen zich de benen uit het lijf rennen om hun stinkende best te doen voor de bewoners ….. Het voelt niet als thuis. Het voelt zoals het is, een instelling waar mensen verblijven omdat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. En dat is een groot verschil met het gevoel van thuis zijn. Ik vind het naargeestig en deprimerend.

Het Buytenhuys wil het anders doen en ik vind dat heel erg knap. En heel erg nodig ! Ik zou willen dat ik een opleiding had gedaan zodat ik mee zou kunnen doen. Mensen met dementie verdienen een thuis en op de Wenakker wil Het Buytenhuys hen dat geven. En volgens mij komt dat strak helemaal goed !

Zeg het maar !